Maria’s devils

So my translations of Metamorphosis Insectorium Sutinamesium is not great, based on phrases pasted into Google Translate), but I got this:  

Ik heb my van myne jeugt af aan met de onderzoeking der Insecten bezig gehouden, 

I’ve finished my childhood research with the Insects.

in ‘t eerst begon ik met de Zyde-Wormen in myne Geboorte-stad Frankfort aan de Main, 

At first I started with the Zyde Worms in Myne Birth City of Frankfurt on the Main.

daar na bemerkte ik dat uit andere Rupsen veel schoonder Cappellen  en Uilen voortquamen, 

After that I noticed that other caterpillars continued a lot of cleaner cocoons and moths, (“Cappellen” could be “capelle” which is “chapels” in Italian and could mean “cocoon.” Uilen means either “owls” or “moths,” but I think in this case “moths” is safe to assume.)

als uit de Zyde-Wormen, 

As if from the zyde worms, (I am not sure what a Zyde work is)

dit bewoog my om alle Rupsen te vergaaderen, 

This moved me to see all the caterpillars,

die ik vinden konde, 

Which I find mighty,

om haar verandering waar te neemen, 

to observe her change.

waarom ik ook alle gezelschap der menschen verliet, 

Why I also left all the company of men,

en my tot deze onderzoeking verleedigde, 

and encouraged me to this investigation,

op dat my in de Schilderkonst zoude konnen oeffenen, . . .

that I would practice in the painting art . . .